Rada gminy Dubeninki zwiększyła wysokość diet przysługujących sołtysom za udział w posiedzeniach rady. Do końca 2021 roku dieta sołtysa wynosiła 500 procent kwoty diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonej na podstawie art. 775 par. 2 Kodeksu pracy, co równało się 150zł. Od 1 stycznia br. będzie to 700 procent czyli aktualnie 210zł. Sołtysi nie otrzymują dodatkowej stałej, comiesięcznej diety.

Choć procentowo to znaczna podwyżka to sumarycznie i tak dostawać będą rocznie znacznie miej niż otrzymują np. sołtysi z gminy Gołdap. W gminie Gołdap dieta wynosi bowiem 450 złotych miesięcznie i nie zależy od tego, czy sołtys uczestniczy w posiedzeniach rady miejskiej, czy też nie.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!