29 grudnia rada gminy Dubeninki zmieniła wysokość wynagrodzenia przysługującego wójtowi Ryszardowi Zielińskiemu. Podobnie jak inni włodarze w naszym powiecie, jego nowe wynagrodzenie będzie na najniższym możliwym poziomie, przewidzianym w aktualnie obowiązujących przepisach.

Wynagrodzenie wójta składać się będzie z następujących składników:

  • wynagrodzenie zasadnicze 8200zł (zgodnie z przepisami minimum to 8200zł, maksimum to 10250zł; dotychczas wójt otrzymywał 4700zł)
  • dodatek funkcyjny 2520zł (zgodnie z przepisami minimum to 2520zł, maksimum to 3150zł; dotychczas wójt otrzymywał 1900zł)
  • dodatek specjalny 3216zł (zgodnie z przepisami minimum to 3216zł, maksimum to 4020zł; dotychczas wójt otrzymywał 2640zł)
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Nowa wysokość wynagrodzenia będzie obowiązywała z datą wsteczną od 1 sierpnia br. Oznacza to, że wójt otrzyma wyrównanie odebranego już wynagrodzenia do przyjętych przez radę nowych kwot.

Za przyjęciem uchwały o nowej wysokości wynagrodzenia było 12 radnych, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!