29 grudnia rada gminy Dubeninki uchwaliła budżet gminy na 2022 rok. 11 radnych było za, nikt nie był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Dochody budżetu gminy Dubeninki w bieżącym roku mają wynieść 13.933.058,72zł

  • bieżące 12.636.002,84zł
  • majątkowe 1.297.055,88zł.

Wydatki budżetu gminy Dubeninki w bieżącym roku mają wynieść 16.261.333,86zł

  • bieżące 12.636.002,84zł
  • majątkowe 3.625.331,02zł, w całości inwestycyjne

Planowany deficyt to 2.328.275,14zł, który ma zostać pokryty kredytem w wysokości pół milion złotych, wolnymi środkami w wysokości 228.275,14 złotych i przychodami pochodzącymi z „niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 1,6 miliona złotych.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!