Na podwórku przy Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach obejrzeć można wystawę plenerową pt. "Bóg - Honor - Ojczyzna. Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948". Zorganizowana ona została przez Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w ramach realizowane przez organizację projektu "Spotkanie z historią w Domu Polonii w Żytkiejmach".

Wystawę w Dubeninkach można oglądać do 15 lipca. Później od 17 do 31 lipca prezentowana będzie w Domu Polonii w Żytkiejmach.