DUBENINKI. Rada gminy Dubeninki ustaliła nową wysokość opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą ponosić mieszkańcy gminy. Sesja odbyła się 9 kwietnia. Za przyjęciem stosownej uchwały było 5 radnych, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Pozostali radni nie brali udziału w posiedzeniu.

Od 1 czerwca br. mieszkańcy gminy Dubeninki będą płacić za śmieci 24 złote od osoby. Jeśli ktoś nie będzie wypełniał obowiązku segregacji, zostanie obciążony opłatą w wysokości 48zł. Właściciele nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi będą mogli uzyskać ulgę w wysokości 2zł, jeśli bioodpady będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.

 


 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!