GMINA DUBENINKI. Wojewoda Artur Chojecki oraz wójt Ryszard Zieliński i skarbnik gminy Hanna Biedrzycka podpisali umowy na dofinansowanie modernizacji trzech dróg na terenie gminy Dubeninki. Środki pochodzą z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.Gmina otrzyma dotacje na zadania:

 • „Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina Dubeninki”
  wartość inwestycji: 786.642,26zł
  deklarowany wkład własny gminy Dubeninki: 314.656,60zł
  wartość dofinansowania: 471.985,36, maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie
  czas realizacji zadania: 06.2019-12.2019

 • „Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Gołdap”
  wartość inwestycji: 2.065.296,40zł
  deklarowany wkład własny gminy Dubeninki: 826.118,56
  wartość dofinansowania: 1.239.177,84zł, maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie
  czas realizacji zadania: 06.2019-12.2019

 • „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Dubeninkach”
  wartość inwestycji: 513.795,30zł
  deklarowany wkład własny gminy Dubeninki: 205.518,12zł
  wartość dofinansowania: 308.277,18zł, maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie
  czas realizacji zadania: 06.2019-12.2019

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading