WOBAŁY. Sołectwo Kiekskiejmy i Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat do udziału w IV zawodach biegowych oraz III turnieju piłkarskim, które odbędą się 4 sierpnia podczas imprezy "Dzień sportowy" w Wobałach. Warunkiem uczestnictwa w zawodach i turnieju jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach lub na stronie www.gckdubeninki.pl.

GCK w Dubeninkach

 

 


Wyszukiwarka

Loading