ŻYTKIEJMY. Filia biblioteczna w Żytkiejmach zaprasza do udziału w zajęciach podczas ferii zimowych. Szczegóły na plakacie.

Od uczestników zajęć wymagane jest oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia dostępny jest w filii bibliotecznej.

 

 
Wyszukiwarka

Loading