DUBENINKI. Rada gminy Dubeninki uchwaliła dziś budżet na 2019 rok. Za było 13 radnych, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Dochody planowane są w wysokości 18.175.642,49zł, w tym bieżące 12658921zł i majątkowe 5.516.721,49zł. Wydatki planowane są w wysokości 18.744.142,49zł, w tym bieżące 12.081.892,55zł i majątkowe 6.662.249,94zł. Deficyt budżetu w wysokości 568.500zł zostanie pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich.

Projekty budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej wcześniej pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie i komisja rady ds. budżetu.


 

 


Wyszukiwarka

Loading