DUBENINKI. Rada gminy Dubeninki przyjęła dziś uchwałę, w której ustaliła nowe stawki pobierane od mieszkańców gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, jeden był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W przypadku opadów zbieranych i odbieranych selektywnie opłata ta będzie wynosić 15,50zł miesięcznie od osoby.

W przypadku oddawania odpadów zmieszanych, niesegregowanych, opłata ta będzie wynosić 16,50zł miesięcznie od osoby.

 

 


Wyszukiwarka

Loading