ŻYTKIEJMY. W siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej odbyła się dziś XIV edycja konkursu wiedzy Młody Strażnik Parku 2018 „Chronimy płazy” dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Organizatorem był PKPR.

Do konkursu przystąpiło 27 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych powiatu gołdapskiego:

  • Szkołę Podstawową w Boćwince (opiekunka: Beata Zajkowska)
  • Szkołę Podstawową w Dubeninkach (opiekunka: Beata Staśkiewicz)
  • Szkołę Podstawową w Galwieciach (opiekunka: Beata Staśkiewicz)
  • Szkołę Podstawową nr 1 w Gołdapi (opiekunka: Danuta Boguska)
  • Szkołę Podstawową nr 2 w Gołdapi (opiekunka: Małgorzata Wojciechowska-Gutowska)
  • Szkołę Podstawową nr 3 w Gołdapi (opiekunka: Iwona Malinowska-Januszkiewicz)
  • Szkołę Podstawową nr 5 w Gołdapi (opiekunka: Marta Dębowska)
  • Szkołę Podstawową w Grabowie (opiekun: Lech Wronowski)
  • Szkołę Podstawową w Lisach - Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży (opiekunka: Irena Hukowicz),
  • Szkołę Podstawową w Żytkiejmach - Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży (opiekunka: Anna Krygier).

Prowadzony on był w formie turnieju sprawdzającego wiedzę o przyrodzie w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej i jej ochronie, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki płazów. Po przeprowadzeniu 4 konkurencji wyłoniono sześć osób, które przystąpiły do konkurencji finałowej. W wyniku jej przeprowadzenia trzej uczestnicy, którzy osiągnęli kolejno najwyższą liczbę punktów otrzymali I, II i III miejsce oraz odznaki „Młodego Strażnika Parku 2018”. Pozostałym trzem finalistom przyznano kolejne miejsca w konkursie.

  1 miejsce: Adam Twardowski z klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi
  2 miejsce: Katarzyna Wasilewska z klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi
  3 miejsce: Rafał Karwel z klasy 6 Szkoły Podstawowej w Galwieciach
  4 miejsce: Kacper Lutyński z klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi
  5 miejsce ex aequo: Hanna Talipska z klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi i Anna Świtaj z klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy, bo poziom konkursu daleko wykraczał poza program nauczania w szkole. Bardzo dziękujemy także nauczycielom za poświęcony czas oraz wkład pracy.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej oraz publikacje o płazach przekazane przez Suwalski Park Krajobrazowy. Nauczyciele otrzymali pisemne podziękowania i materiały dydaktyczne.

Kolejna edycja już za rok. Zapraszamy!

PKPR w Żytkiejmach (an)

 

 


Wyszukiwarka

Loading