DUBENINKI. Z dniem 16 listopada ppor. SG Piotrowi Pietrzakowi powierzono pełnienie obowiązków komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach. Rozkaz personalny nowemu komendantowi w imieniu komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wręczył zastępca komendanta WMOSG płk SG Zbigniew Klimczyk.

Ppor. SG Piotr Pietrzak od początku służby związany jest z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2005 r. na wielu stanowiskach służbowych. Zanim trafił do Dubeninek, funkcjonariusz za swoją postawę i zaangażowanie w realizację zadań służbowych otrzymał awans na stanowisko kierownika zespołu służby granicznej w Placówce Straży Granicznej w Baniach Mazurskich. (WMOSG)

 

 
Wyszukiwarka

Loading