ŻYTKIEJMY. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się po drogach to jeden z wielu celów gołdapskich policjantów, którzy prowadzą działania profilaktyczne i edukacyjne.

W trosce o bezpieczeństwo tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, funkcjonariusze wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej zorganizowali dziecięcą debatę pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Młodzi mają głos”. Spotkanie odbyło się w miniony czwartek w budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach, a jej odbiorcami byli uczniowie oraz ich rodzice.

Pierwsza dziecięca debata odblaskowa związana z bezpieczeństwem na drodze miała na celu podnoszenie świadomości dzieci, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

Mundurowi motywowali do noszenia elementów odblaskowych, ponieważ o tym, że każdy odblask to szansa na wcześniejsze zauważenie pieszego czy rowerzysty, nie trzeba było nikogo przekonywać.

Spotkanie pozwoliło na przypomnienie zebranym jako uczestnikom ruchu drogowego zasad bezpieczeństwa i wpływie odblasków na ich widoczność. Na koniec wszyscy otrzymali elementy odblaskowe zakupione dzięki wsparciu Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. (KPP Gołdap)

 

 


Wyszukiwarka

Loading