MOŁDAWIA. Zaczęło się w 2015 roku, gdy Jaromir Krajewski pozyskał pierwsze środki na realizację działań z zakresu rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

- Od tego czasu odbyło się wiele wyjazdów studyjnych i szkoleń dla mołdawskich partnerów, ale nie brakuje też namacalnych dowód naszej współpracy. Wybudowaliśmy infrastrukturę edukacyjno-turystyczną w Parku Narodowym „Bukowy Kraj”, rynek w miejscowości Sculeni, muzeum techniki rolniczej w Prirlice – wylicza Jaromir Krajewski, dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, który zorganizował wyjazd polskiej delegacji do Mołdawii.

Dyrektorowi towarzyszyli Sylwia Jaskulska - członek zarządu województwa, Małgorzata Domurat - dyrektor departamentu ochrony środowiska, Andrzej Ciołek - starosta gołdapski, Ryszard Zieliński - wójt gminy Dubeninki oraz Stanisław Kosiński - sekretarz gminy Dubeninki. Polska delegacja odwiedziła Kiszynów, Ungheni i Park Narodowy „Bukowy Kraj”.

– Podobnie jak wcześniej na Ukrainie, tak i teraz w Mołdawii na każdym kroku towarzyszy nam wdzięczność mieszkańców za realizację projektów partnerskich i uznanie lokalnych władz. To motywuje do dalszej pracy i pozwala spłacić dług, jaki my Polacy zaciągnęliśmy „na zachodzie”, gdy to u nas rodziła się demokracja – mówi Sylwia Jaskulska, która nadzoruje m.in. parki krajoznawcze.

Obecnie trwa remont starego budynku tzw. Willi Breżniewa, w którym ma powstać centrum informacyjno-edukacyjne Parku Narodowego Bukowy Kraj. Prowadzony jest w ramach projektu Fundacji Puszczy Rominckiej i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej „Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych”. Otwarcie obiektu zaplanowano jesienią br. Wartość dotychczas zorganizowanych projektów to ponad 2 mln zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Anna Szapiel-Danylczuk
Urząd Marszałkowski w Olsztynie

 

 


Wyszukiwarka

Loading