DUBENINKI. Podczas posiedzenia, które odbyło się 28 grudnia, rada gminy Dubeninki uchwaliła budżet gminy na 2018 rok. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, dwóch (R. Gruszka, A. Patejko) wstrzymało się od głosu.

Dochody budżetu mają wynieść 12.352.143zł, w tym majątkowe 200.000zł. Wydatki planowane są w wysokości 11.621.142zł, w tym majątkowe 311.001zł. Oznacza to, że budżet będzie „na plusie” - nadwyżka wyniesie 420.000zł. Środki te w większości mają być przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów.


 

 


Wyszukiwarka

Loading