DUBENINKI. W połowie października uczniowie klasy 2, 6 i 7 wraz z wychowawczyniami wzięli udział w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski "Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie!". Celem akcji było kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo, zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym, poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku oraz przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku. W tym celu w Szkole Podstawowej w Dubeninkach przeprowadzono wiele działań, które pozwoliły zdobyć wiedzę o tym, jak pomóc osobie niewidomej.

W ramach kampanii uczniowie obejrzeli film pt. „N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”, a także program o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych i Słabowidzących w Bydgoszczy, najstarszej w Polsce placówce kształcącej dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku. Przeczytali również list niewidomego ucznia oraz poznali "Krótką historią białej laski". Uczniowie zapoznali się z alfabetem Braillea oraz próbowali odczytać zaszyfrowane wyrazy. Wzięli udział w improwizowanych scenkach, jak pomóc osobie niewidomej na ulicy, w autobusie i sklepie. Przechadzali się po klasie z zawiązanymi oczami, omijając przygotowane przeszkody, próbowali spakować plecak oraz rozpoznać różne przedmioty po dotyku. W ten sposób zobaczyli, jak trudno jest funkcjonować osobom niewidomym w życiu codziennym. Młodsi uczniowie kolorowali obrazki ksero dotyczące sposobów pomocy osobom niewidomy, potem ich prace stworzyły wystawę w klasie. Natomiast starsi uczniowie wykonali plakaty i gazetkę informującą o kampanii oraz jak pomóc osobom niewidomym.

Dzięki udziałowi w kampanii uczniowie zauważyli, że niewidomi pomimo swojej niepełnosprawności potrafią żyć samodzielnie i doskonale funkcjonować. Przy niewielkiej i właściwej pomocy innych ludzi mogą pokonywać własne ograniczenia i być pełnosprawnymi uczestnikami życia społecznego. (BS)

 

 


Wyszukiwarka

Loading