DUBENINKI, ŻYTKIEJMY. Ulice Henryka Mereckiego w Dubeninkach i Generała Świerczewskiego w Żytkiejmach przeszły do historii. W życie weszły uchwały rady gminy w Dubeninkach zmieniające ich nazwy. Przyjęte zostały one 29 czerwca, a w życie miały wejść po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opublikowane zostały w nim 10 lipca.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji rady oraz sesji, a także w konsultacjach społecznych padały różne propozycje nowych nazw, m.in.:

  • dla Henryka Mereckiego: Pagórkowa, Godreckiego, Dobra Zmiana, Główna, Gołdapska, Mazurska, Dębowa
  • dla generała Świerczewskiego: Parkowa, Kocia, Świerczewskiego (innego niż dotychczasowy patron), Gołdapska, Leśna, Żurawia, Mazurska, Romincka, Lipowa

Ostatecznie radni uznali, że ul. Henryka Mereckiego w Dubeninkach zmieni się w ulicę Dębową, zaś ul. Generała Świerczewskiego w Żytkiejmach w Lipową.

 

 


Wyszukiwarka

Loading