DUBENINKI. W kategorii zespołów śpiewaczych  drugą nagrodę otrzymał zespół śpiewaczy „ROMINCZANIE” z Dubeninek (woj. warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski, gmina Dubeninki). - taką informację znajdziemy, czytając protokół z posiedzenia jury wspomnianego wyżej festiwalu, który odbył się w dniach 23-25 czerwca br.

Zespół „Rominczanie” istnieje od 1985roku. Swą nazwę przyjął od leżącej nieopodal Puszczy Rominckiej. Członkowie zespołu pochodzą z sąsiedniej Suwalszczyzny i reprezentują folklor typowy dla miejsc swego pochodzenia (dawnych parafii: Wiżajny, Smolniki, Rutka Tartak, Przerośl i Filipów). Od 2011 roku zespół działa pod patronatem Stowarzyszenia Głos Puszczy Rominckiej w Dubeninkach.

Zespół śpiewa pieśni przede wszystkim ludowe, ale także okolicznościowe, żniwne, pogrzebowe czy religijne. Przygotowuje widowiska obrzędowe takie jak: chodzenie po Allelui, obrzędy dożynkowe przedstawione na dożynkach województwa warmińsko-mazurskiego w Gołdapi 2007r., widowisko „Wiecoryny”, obrzęd topienia marzanny, wielkopostne „Gorzkie zale” czy też obrzęd nocy świętojańskiej odtwarzany na pikniku „Noc świętojańska nad Bludzianką” na plaży w Kiepojciach. Wszyscy członkowie zespołu śpiewają bardzo chętnie i są wszędzie tam, gdzie ich zaproszą. Uświetniają swoją obecnością imprezy lokalne, regionalne i wojewódzkie. Co roku biorą udział w Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. W 2004, 2007 i 2013 roku brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Szakiai na Litwie, gdzie reprezentowali stronę polską. Pięciokrotnie byli na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – w 1993, 2002, 2008, 2010 i 2013r. Za drugim razem zdobyli tam I nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych, a w 2010 i 2013 roku wyróżnienie. Zespół zajął także I miejsce podczas konkursu pieśni ludowej podczas IV i V Spotkania Folklorystycznego Orzysz 2008 i 2009. W kolejnych latach także zdobywał tam nagrody – w 2013 i 2015 roku zajął II miejsce. W 2013r. zespół wziął udział w Przeglądzie Folklorystycznym podczas Jarmarku św. Brunona w Giżycku i zajął tam I miejsce, a w 2014 otrzymał wyróżnienie. W 2007 roku po raz drugi został wyróżniony nagrodą „Złotego jelonka” za kultywowanie tradycji swojego regionu oraz za przygotowanie i pokazanie widowiska obrzędowego „Wiecoryny”. 8 października 2010 roku w elbląskim teatrze im. Aleksandra Sewruka odebrali nagrodę przyznaną im przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego za zasługi na rzecz kultury regionu warmińsko-mazurskiego. Podczas dożynek powiatu gołdapskiego w Baniach Mazurskich 31 sierpnia 2013 roku zespół otrzymał medal za zasługi dla powiatu gołdapskiego, a 9 marca 2014 roku nagrodę starosty gołdapskiego „Romincki Ryś” za wybitny wkład w rozwój lokalny powiatu gołdapskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Do udziału w tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zespół przygotowywał się bardzo solidnie. A wszystko to było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach projektu „Rominczańskie melodie nad Wisłą” ze środków województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu gołdapskiego, gminy Dubeninki oraz z Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, Gminy Dubeninki i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny. Zespół wziął udział w warsztatach śpiewu tradycyjnego, prowadzonych przez Małgorzatę Makowską, specjalistkę z dziedziny śpiewu „białym głosem”, będąca liderką zespołu „Poszukiwacze zaginionego rulonu”, znawczynię pieśni Suwalszczyzny. Dała niezły wycisk; każdy musiał zaangażować się na 100%. Dzięki temu zespół podszkolił swój sposób śpiewania, równe tempo i zróżnicowaną dynamikę, teksty piosenek, ich interpretację, ale także sposób prezentowania się na scenie, by niczego zarzucić nie było można. Dodatkowo spotkał się z etnografką Roksaną Butrym z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz etnografem Suwalskiego Ośrodka Kultury, a jednocześnie wieloletnim konsultantem ekipy z woj. warmińsko-mazurskiego Mirosławem Nalaskowskim. To oni przed samym wejściem na scenę udzielali jeszcze ostatnich rad. Dodatkowo zespół uczestniczył w wielu próbach oraz koncertował. I jak się okazało, wszystko to złożyło się na kolejny sukces.

Rominczańskie melodie wybrzmiały nad Wisłą pozytywnym echem.

Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej

 

 


Wyszukiwarka

Loading