OLSZTYN. Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono dwadzieścia pięć ofert. Zarząd województwa zdecydował o przyznaniu 100 tys. zł na wsparcie 11 zadań. Najwyżej ocenione zostały oferty złożone przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk, Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo.

W ramach zadania „Liderzy Bałtyku – Energia Młodej Europy” organizatorzy ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk planują zwiększyć zainteresowanie młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym oraz uczestnictwem w aktywności Euroregionu Bałtyk.

Zaproponowane przez Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow zadanie „Idea bez granic – promocja ruchu Cittaslow w obwodzie kaliningradzkim” przewiduje udział sieci miast Cittaslow w wydarzeniach promocyjnych u naszych sąsiadów, a także organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli miast i organizacji z obwodu kaliningradzkiego.

Projekt stowarzyszenia z Aniołowa „ANIOTHELO – Aktywni we wspólnej Europie” zakłada kontynuację wieloletniej współpracy z francuskim Côtes d’Armor (Bretania) – regionem partnerskim Warmii i Mazur. Wspólne działania służyć mają rozwijaniu postaw obywatelskich poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach współpracy (warsztatach, szkoleniach, wizytach studyjnych), która angażuje społeczności lokalne obu partnerów.

Urzad Marszałkowski w Olsztynie

Lista dofinansowanych projektów:

nazwa organizacji nazwa zadania rekomendowana kwota dotacji
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk Liderzy Bałtyku – Energią Młodej Europy (LB – EMB) 8000 zł
Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow Idea bez granic – promocja ruchu Cittaslow w Obwodzie Kalininigradzkim 9970 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” „ANIOTHELO” Aktywni we wspólnej Europie 10000 zł
Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art” 11. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne 10000 zł
Stowarzyszenie Jantar Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” 10000 zł
Łańcuch Wzajemności „W Europie - bliżej siebie” – edycja 2017 10000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie I Kongres Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych (część III) 7750 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie Udział w dniach kultury polskiej na Żmudzi 10000 zł
Fundacja Wodne Krainy Zorganizowanie bloku koncertowego artystów hip-hop z Litwy w ramach XVI edycji Mazury Hip Hop Festiwalu Giżycko 2017 8500 zł
Fundacja Puszczy Rominckiej Organizacja seminarium „Znaczenie zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych dla współpracy transgranicznej” 7890 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Naki” Olsztyn IV Europejskie Warsztaty Sportowo-Integracyjne 2017 7890 zł

 

 


Wyszukiwarka

Loading