DUBENINKI. W lutym w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. W Polsce dzień ten obchodzony jest od 2005 roku, organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa w sieci . Tegoroczna akcja odbywały się pod hasłem "Razem tworzymy lepszy Internet".

W tym roku po raz pierwszy społeczność Szkoły Podstawowej w Dubeninkach aktywnie włączyła się do obchodów DBI. Koordynatorem zadań związanych z realizacją szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu był pedagog szkolny Beata Staśkiewicz. Działania nasze rozpoczęliśmy już w styczniu przygotowując informacje jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz adresy stron internetowych, na których można szukać informacji lub pomocy w razie nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji. Prezentacja ta została umieszczona na korytarzu szkolnym, by uczniowie, nauczyciele, rodzice czy też odwiedzający szkołę, mogli w każdej chwili poczytać, przypomnieć, utrwalić wiedzę o bezpieczeństwie w internecie. Na korytarzach szkolnych zostały również rozwieszone plakaty i informacje promujące DBI w szkole, które otrzymaliśmy od organizatorów.

W lutym w ramach akcji, na podstawie scenariuszy DBI oraz własnych pomysłów, przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-VI o bezpiecznym korzystaniu z internetu. W ramach lekcji informatyki i zajęć z wychowawcą uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w internecie oraz dyskutowali, dzielili się doświadczeniami i wyciągali wnioski. Uczniowie również wykonali prace plastyczne w programie Paint dotyczące bezpieczeństwa w sieci, obejrzeli film animowany zatytułowany 3..2..1.. Internet z udziałem Krzysztofa Hołowczyca dotyczący cyberprzemocy, cyberagresji, plagiatu oraz uzależnienia od gier komputerowych.

Klasy młodsze obejrzały kreskówki „Owce w sieci”, które w humorystyczny sposób przedstawiły zasady bezpiecznego poruszania się w internecie. Zapoznali się również ze stroną www.sieciaki.pl. Następnie zawarły umowę z rodzicami dotyczącą zasad korzystania z internetu. Umowa została podpisana przez dziecko i rodziców i umieszczona w widocznym miejscu w domu. Uczniowie klasy I zorganizowali wystawkę prac plastycznych na temat internetu. Odbył się także konkurs plastyczny pt. „Bezpieczny Internet”. Prace uczniów zostały rozwieszone na korytarzach szkolnych. W ramach spotkań semestralnych z rodzicami wychowawcy klas przekazali ulotki na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci przygotowaną przez koordynatora akcji. Chętni nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w kursie dla profesjonalistów poświęconym bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie.

Przeprowadzone zajęcia pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w internecie. Nauczyły umiejętności zachowania w sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w sieci (ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność oprogramowania).

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie unikną wielu niebezpieczeństw związanych z internetem. Poprzez aktywny udział w zajęciach skłoniliśmy młodych internautów do refleksji nad problemem uzależnienia od internetu. Wierzymy, że nasi uczniowie będą z głową korzystać z sieci. (BS, AL.)

 

 


Wyszukiwarka

Loading