DUBENINKI. Z inicjatywy wojewody Artura Chojeckiego w Dubeninkach odbyło się dziś spotkanie z samorządowcami i urzędnikami z terenu powiatu gołdapskiego zajmującymi się oświatą. Tematem rozmów była trwająca już reforma oświaty. W spotkaniu uczestniczył również wicekurator oświaty Wojciech Cybulski, pełnomocnik wojewody do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie oraz kierownik biura powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Gołdapi Andrzej Juchniewicz.

- Wdrażamy trudną społecznie reformę - mówi Artur Chojecki. - Taką, która potencjalnie może rodzić najwięcej społecznych emocji. Bardzo zależy nam na tym, by jej wdrożenie przebiegało jak najspokojniej. By problemy czy wątpliwości jak najszybciej rozwiewać i rozwiązywać. Naszą intencją jest wspierać jak najmocniej samorządy, bo to przecież na nich spoczywa ustawowy obowiązek przeprowadzeni reformy.

Samorządy gmin: Gołdap, Banie Mazurskie i Dubeninki, a także samorząd powiatowy przygotowały już projekty uchwał w sprawie nowych obwodów szkolnych i przyszłości gimnazjów. Część z nich uzyskała już pozytywne opinie kuratora oświaty i związków zawodowych. Jak informuje Wojciech Cybulski, na terenie województwa 80% gmin przekazało juz projekty takich uchwał do zaopiniowania przez kuratora oświaty, a jeśli chodzi o powiaty to tylko dwa jeszcze nie zrobiły.

Wicekurator oświaty przekazał też informacje o planach zmian w finansowaniu oświaty. W najbliższym czasie ma być przedstawiony nowy sposób naliczania subwencji oświatowej. Większe środki mają popłynąć w kierunku małych szkół, przede wszystkim na terenach wiejskich. Niestety, łączna kwota w budżecie kraju na subwencje oświatową pozostanie na dotychczasowym poziomie. Z planów rządu mogą się ucieszyć nauczyciele. Z tym roku ma być waloryzacja płac, a w 2018 planowane są podwyżki. Szczegóły nie są na razie znane, więc nie wiadomo na przykład, w jaki sposób i przez kogo zostaną one sfinansowane. Wojciech Cybulski powiedział także, że samorządy mogą się ubiegać o pieniądze z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dostosowywanie szkół do nowych warunków. Mogą one być przeznaczone np. na zakup ławek, ale już nie na rozbudowę lub budowę szkół.

W trakcie spotkania starosta Andrzej Ciołek, wójtowie Łukasz Kuliś i Ryszard Zieliński, a także burmistrz Tomasz Luto przedstawili pokrótce wojewodzie, na jakim etapie jest wprowadzanie reformy w szkołach im podległych.

 

 


Wyszukiwarka

Loading