Loading


DUBENINKI. Z inicjatywy wojewody Artura Chojeckiego w Dubeninkach odbyło się dziś spotkanie z samorządowcami i urzędnikami z terenu powiatu gołdapskiego zajmującymi się oświatą. Tematem rozmów była trwająca już reforma oświaty. W spotkaniu uczestniczył również wicekurator oświaty Wojciech Cybulski, pełnomocnik wojewody do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie oraz kierownik biura powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Gołdapi Andrzej Juchniewicz.

- Wdrażamy trudną społecznie reformę - mówi Artur Chojecki. - Taką, która potencjalnie może rodzić najwięcej społecznych emocji. Bardzo zależy nam na tym, by jej wdrożenie przebiegało jak najspokojniej. By problemy czy wątpliwości jak najszybciej rozwiewać i rozwiązywać. Naszą intencją jest wspierać jak najmocniej samorządy, bo to przecież na nich spoczywa ustawowy obowiązek przeprowadzeni reformy.

Samorządy gmin: Gołdap, Banie Mazurskie i Dubeninki, a także samorząd powiatowy przygotowały już projekty uchwał w sprawie nowych obwodów szkolnych i przyszłości gimnazjów. Część z nich uzyskała już pozytywne opinie kuratora oświaty i związków zawodowych. Jak informuje Wojciech Cybulski, na terenie województwa 80% gmin przekazało juz projekty takich uchwał do zaopiniowania przez kuratora oświaty, a jeśli chodzi o powiaty to tylko dwa jeszcze nie zrobiły.

Wicekurator oświaty przekazał też informacje o planach zmian w finansowaniu oświaty. W najbliższym czasie ma być przedstawiony nowy sposób naliczania subwencji oświatowej. Większe środki mają popłynąć w kierunku małych szkół, przede wszystkim na terenach wiejskich. Niestety, łączna kwota w budżecie kraju na subwencje oświatową pozostanie na dotychczasowym poziomie. Z planów rządu mogą się ucieszyć nauczyciele. Z tym roku ma być waloryzacja płac, a w 2018 planowane są podwyżki. Szczegóły nie są na razie znane, więc nie wiadomo na przykład, w jaki sposób i przez kogo zostaną one sfinansowane. Wojciech Cybulski powiedział także, że samorządy mogą się ubiegać o pieniądze z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dostosowywanie szkół do nowych warunków. Mogą one być przeznaczone np. na zakup ławek, ale już nie na rozbudowę lub budowę szkół.

W trakcie spotkania starosta Andrzej Ciołek, wójtowie Łukasz Kuliś i Ryszard Zieliński, a także burmistrz Tomasz Luto przedstawili pokrótce wojewodzie, na jakim etapie jest wprowadzanie reformy w szkołach im podległych.

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!

logowanie