DUBENINKI. Będzie zmiana na stanowisku skarbnika gminy Dubeninki. Sprawująca obecnie tę funkcję Bożena Wronowska złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. Wójt przeprowadził więc konkurs, by wyłonić nowego skarbnika. Podania złożyło 5 osób, 4 (1 pan i 3 panie) przystąpiły do testów i rozmów kwalifikacyjnych. Najwyżej oceniona została Hanna Biedrzycka z Gołdapi.

W środę rada gminy Dubeninki podjęła uchwały w sprawie odwołania z dniem 29 sierpnia Bożeny Wronowskiej z funkcji skarbnika gminy oraz powołania na to stanowisko z tym samym dniem Hanny Biedrzyckiej. 

 


Wyszukiwarka

Loading