DUBENINKI. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Dubeninkach rozmawiali dziś z policjantką o zagrożeniach związanych z korzystania z sieci internetowej. Głównym tematem była cyberprzemoc.

Podczas spotkania policjantka przedstawiła skalę zjawiska cyberprzemocy w Polsce, czyny zabronione związane z funkcjonowaniem technologii informacyjnych oraz konsekwencje związane z naruszeniem prawa. Uczniowie wykazali się dużą znajomości problemu i chętnie sami uczestniczyli w dyskusji.

Biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, ciągle istnieje potrzeba podnoszenia świadomości internautów zwłaszcza podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. Dla tej grupy osób Internet jest nieodłącznym elementem codziennej aktywności, życia społecznego, nauki i zabawy.

KPP w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading