DUBENINKI. Gmina Dubeninki wyemituje obligacje o wartości 2,4mln złotych. Uchwałę w tej sprawie podjęła w maju rada gminy. 9 włodarzy było za, nikt nie był przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Obligacje wyemitowane mają zostać w 8 seriach. Ich wykup ma nastąpić w latach 2021-2028. Koszt emisji ma wynieść 10 tysięcy złotych. Uzyskane środki przeznaczone będą na wkład własny do współfinansowanych ze środków zewnętrznych planowanych inwestycji gminnych, m.in. modernizacji dróg, modernizacji boiska przy szkole w Dubeninkach, zagospodarowania brzegów 4 jezior, budowy oczyszczalni ścieków (w Wobałach, Kociołkach, Przerośli Gołdapskiej, Bludziach, Deguciach). Łączna wartość planowanych do wykonania inwestycji, o ile uda się pozyskać środki zewnętrzne, szacowana jest na około 6mln. złotych.

 

 


Wyszukiwarka

Loading