OLSZTYN/ŻYTKIEJMY. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację 24 projektów w sołectwach zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”.

Projekty mają na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, a także poprawę warunków życia ludności wiejskiej; zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Wśród projektów, które będą realizowane w 20 gminach znajdą się różnorodne małe przedsięwzięcia począwszy od budowy placów zabaw, poprzez estetyzację przestrzeni publicznej, po infrastrukturę turystyczną i edukacyjną. Na realizację tych zadań przeznaczono pulę ponad 292,5 tys. zł.

W powiecie gołdapskim dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy otrzyma gmina Dubeninki na realizację projektu „Żytkiejmski skwerek“. Całkowity koszt jego realizacji to 25 tysięcy złotych. Inwestycja zlokalizowana zostanie w Żytkiejmach między przystankiem a świetlicą wiejską. Staną tam m.in. wiata i ławki, wykonane zostaną alejki, drewniane podesty. Jak informuje sekretarz gminy Stanisław Kosiński, projekt skwerku przygotowali studenci architektury krajobrazu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy w ubiegłym roku rozmawiali z mieszkańcami Żytkiejm m.in. o możliwościach zagospodarowania terenu w tej miejscowości. Inwestycja będzie realizowana najprawdopodobniej w wakacje.

Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” zaplanowano 9 maja.

 

 


Wyszukiwarka

Loading