DUBENINKI. Rada gminy Dubeninki uchwaliła dziś Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dubeninki. Decyzja nie była jednogłośna. Za głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba (R. Gruszka) wstrzymała się od głosu.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Plan pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Posiadanie planu przez gminę umożliwi mieszkańcom oraz instytucjom ubieganie się w najbliższych latach o dotacje unijne m.in. na termomodernizację budynków.

 

 


Wyszukiwarka

Loading