DUBENINKI. Wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński od kilku tygodni przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W gminie tej nie ma zastępcy wójta. Przewodniczący rady gminy w Dubeninkach poinformował więc o tej sytuacji wojewodę, wskazując na konieczności wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków wójta przez okres tego zwolnienia. W piśmie zasugerował, by osobą taką był sekretarz gminy Stanisław Kosiński. Wojewoda uznał, że lepszym kandydatem do tej funkcji będzie Andrzej Juchniewicz, gołdapski przedsiębiorca, politycznie związany z PiS. 16 grudnia wystąpił za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji do prezesa rady ministrów o jego wyznaczenie. Beata Szydło przychyliła się do tej propozycji. 30 grudnia wyznaczyła Andrzeja Juchniewicza do wykonywania od 1 stycznia br. zadań i kompetencji wójta gminy Dubeninki. Będzie on pełnił tę funkcję w okresie niezdolności Ryszarda Zielińskiego do pracy, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia jego mandatu.

 

 


Wyszukiwarka

Loading