GOŁDAP. . 28 grudnia ubiegłego roku z pracą na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach pożegnała się Alicja Karwel. Przeszła na emeryturę. Jej miejsce zajęła Teresa Romanowska, obecnie mieszkanka Gołdapi, wcześniej mieszkająca na terenie gminy Dubeninki. Jest ona wieloletnią pracownicą GOPS, dotychczas była pracownikiem socjalnym. Teresa Romanowska była jedyną kandydatką spełniającą wymogi formalne konkursu.

Pani Teresa Romanowska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane wykształcenie i staż pracy. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziła merytoryczne przygotowanie do pracy w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykazała się znajomością przepisów z zakresu zadań pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, samorządzie gminnym i kodeksu postępowania administracyjnego. W wyniku analizy dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pani Teresy Romanowskiej pozwolą na prawidłowe wykonywanie przez nią obowiązków.

Stanisław Kosiński, przewodniczący komisji rekrutacyjnej

 

 


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka