DUBENINKI. Nadwyżkę w wysokości 389.928,73zł zakłada projekt budżetu gminy Dubeninki na rok 2016, przygotowany przez wójta Ryszarda Zielińskiego. Środki te mają być przeznaczone na spłatę kredytów.

Dochody szacowane są w wysokości 9.242.885,00zł, w tym bieżące w wysokości 9.192.885,00zł. Wydatki planowane są w wysokości 8.852.956,27zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8.627.076,27zł. Na inwestycje planowane jest przeznaczenie 225.880zł.

Główne dochody własne gminy pochodzić będą m.in. z podatku rolnego (~668 tysięcy zł), podatku od nieruchomości (~710 tysięcy zł) i podatku leśnego (~212 tysięcy zł). Dochody z tytułu udziału w podatku PIT wynieść mają ~860 tysięcy zł. Subwencja ogólna ma wynieść ~4,6mln zł.

Wydatki inwestycyjne 2016 roku to:

  • rozbudowa wodociągu w Łojach: 70.000zł
  • modernizacja drogi gminnej w Będziszewie 70.000zł
  • zakup serwera do Urzędu Gminy: 5.880zł
  • zakup samochodu pożarniczego do OSP w Dubeninkach: 80.000zł

 

 


Wyszukiwarka

Loading