DUBENINKI. - Fala uchodźców, która rozlewa się po Europie to jest nowy rodzaj prowadzenia wojny, o czym nie wszyscy głośno mówią - powiedział wczoraj komendant Placówki SG w Dubeninkach podczas sesji rady gminy. Po wczorajszych wieczornych zamachach we Francji jego słowa brzmią wyjątkowo groźnie, ale i prawdziwie. Ppłk SG Bogusław Jakubowski podkreślił też, że granica z Rosją jest obecnie najważniejszym odcinkiem granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Wystąpienie komendanta na sesji związane było z planowaną budową nowej strażnicy w Dubeninkach. 

 


Wyszukiwarka

Loading