DUBENINKI. Rada gminy Dubeninki uchwaliła dziś wysokość stawek podatku od nieruchomości, jakie obowiązywać będą na terenie gminy w roku 2016. Zdecydowano, że będą obowiązywać maksymalne stawki określone przez ministerstwo finansów, z wyjątkiem pozycji „od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (...) z wyjątkiem garaży”. Tu stawka będzie od 15,36% niższa od maksymalnej (6,50zł/m2 zamiast 7,68zł/m2).

 

 


Wyszukiwarka

Loading