GMINA DUBENINKI. Siedem z 21 sołectw złożyło wnioski do Urzędu Gminy w Dubeninkach o wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016. Termin składania wniosków upłynął 30 września.

Wnioski złożyły sołectwa:

  • Przerośl Gołdapska – wysokość funduszu sołeckiego: 9755,69zł
  • Kiekskiejmy – wysokość funduszu sołeckiego: 12162,94zł
  • Błąkały – wysokość funduszu sołeckiego: 8552,07zł
  • Dubeninki – wysokość funduszu sołeckiego: 31674,30zł
  • Czarne – wysokość funduszu sołeckiego: 7981,93zł
  • Degucie – wysokość funduszu sołeckiego: 10864,29zł
  • Rogajny – wysokość funduszu sołeckiego: 12479,68zł

 

 


Wyszukiwarka

Loading