GOŁDAP. Rada gminy Dubeninki uchwaliła 10 sierpnia plan zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Dubeninki. Obejmuje on obszar około 2 hektarów. Plan ten jest niezbędny, by mogła w tej miejscowości powstać nowa siedziba straży granicznej.

Do planu została przez mieszkańców zgłoszona jedna pisemna uwaga. Chodziło o maksymalną wysokość masztu radiowego, jaki będzie mogła postawić straż graniczna. Mieszkańcy chcieli, by był on 35 metrowy. Plan zagospodarowania zakłada zaś jego wysokość do 50 metrów. SG w piśmie przesłanym do gminy zagroziła, że jeśli taka zmiana zostanie wprowadzona to zrezygnuje z planowanej budowy i będzie szukać dla niej nowego miejsca, być może w innej miejscowości. W głosowaniu radni odrzucili uwagę mieszkańców.

Za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania było 10 radnych, przeciw był jeden, jeden też wstrzymał się od głosu.

 

 


Wyszukiwarka

Loading