ŻYTKIEJMY. 15 sierpnia na placu przy Ośrodku Zdrowia w Żytkiejmach odbędzie się szósta edycja Święta Sękacza. Festyn rozpocznie się o godzinie 13.00 i potrwa do północy.

Jak co roku czekać na państwa będzie wiele atrakcji łączących dziedzictwo natury, kultury i rzemiosła:

 • potrawy regionalne
 • rzemiosło regionalne
 • konkursy dla publiczności z sękaczem w tle
 • konkurs na najdalszego gościa z Polski i ze świata
 • zainscenizowana chata wiejska
 • pieczenie sękacza giganta
 • degustacja żurku gotowanego w kuchni polowej
 • animacje dla dzieci
 • występy grupy Fireball z Żytkiejm
 • występy grupy Flash Zone z Domu Kultury w Gołdapi
 • występy zespołów ludowych i nie tylko (Pogranicze z Szypliszk, grupa Kolneńskie dziewczyny z plusem z Kolna)
 • część artystyczna przygotowana przez Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga (występ chóru, kabaret, wieczorna rewia gwiazd)
 • zabawa pod gwiazdami

Organizatorem VI Święta Sękacza jest Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga, przy wsparciu OSP Żytkiejmy i Klubu Wolontariusza przy Filii Bibliotecznej w Żytkiejmach. Impreza dofinansowana jest ze środków finansowych: Gminy Dubeninki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi i Nadleśnictwa w Gołdapi. Patronem medialnym jest Portal GOLDAP.INFO. Patronatem honorowym festyn objął wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski.

 

 


Wyszukiwarka

Loading