DUBENINKI. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu rady gminy w Dubeninkach opiniowała wczoraj projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Dubeninek. Plan ten jest niezbędny, by mogła w tej miejscowości powstać nowa siedziba straży granicznej. Plan obejmuje obszar około 2 hektarów w północno-zachodniej części wsi.

Debata publiczna była w ubiegłym tygodniu. Trochę ludzi było, uwag do planu nie zgłoszono.

Ryszard Zieliński, wójt gminy Dubeninki

Radni trakcie dyskusji zwrócili uwagę na dwie sprawy. Nowy plan zakłada, że maszt antenowy będzie mógł mieć wysokość nawet 50 metrów. Zdaniem włodarzy np. czerwone światło, którym będzie musiał być oznaczony, może przeszkadzać pobliskim mieszkańcom. Radny Alojzy Patejko zapytał zaś, czy gmina ma jakieś inne swoje tereny, które mogłyby być przeznaczone pod zabudowę mieszkalną. Wójt odpowiedział, że nie. Pytanie to padło, gdyż teren objęty nowym planem zagospodarowania przestrzennego dotychczas był przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. W głosowaniu dwoje radnych pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

 


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka