DUBENINKI. Rada gminy Dubeninki udzieliła wczoraj absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy w roku 2014. Decyzja nie była jednogłośna. Za głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Wcześniej zatwierdzone zostało przez radnych sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Pozytywne opinie o sprawozdaniu wydały też komisja rewizyjna RG oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.

 

 


Wyszukiwarka

Loading