DUBENINKI. Gminne Centrum Kultury oraz sołectwo Dubeninki zorganizowały wczoraj spotkanie z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 400-lecia powstania wsi Dubeninki. Wzięli w nim udział m.in. najstarsi mieszkańcy tej miejscowości, byli sołtysi, miejscowi radni.

Najpierw sołtys Małgorzata Bernatowicz przy wykorzystaniu prezentacji ze zdjęciami i widokówkami omówiła historię Dubeninek. Duże zainteresowanie wzbudziły szczególnie zdjęcia z lat 50-90, na których wiele osób rozpoznawało swoich znajomych. Po prezentacji wójt Ryszard Zieliński wręczył wszystkim upominki, były podziękowania różnym osobom, była też symboliczna lampka szampana. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym na zewnątrz siedziby GCK.

 

 


Wyszukiwarka

Loading