GOŁDAP/ŻYTKIEJMY. W ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie naszego powiatu, złożony został tylko jeden wniosek. Wpłynął z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach. Zadanie polegać ma na przebudowie schodów wejściowych oraz wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych do kościoła parafialnego. Zarząd powiatu zdecydował w maju, że dofinansuje tę inwestycję w wysokości 9425zł. 29 maja 2015 r. przedstawiciele zarządu: Andrzej Ciołek i Grażyna Senda podpisali z ks. proboszczem Aleksandrem Korczakiem stosowną umowę.

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła powstał w roku 1879. Jest wpisany do rejestru zabytków.

 

 


Wyszukiwarka

Loading