DUBENINKI/ŻYTKIEJMY. Komisja RG Dubeninki ds. oświaty pozytywnie zaopiniowała wczoraj projekt uchwały dotyczący przekazania Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach do prowadzenia dla łomżyńskiego stowarzyszenia „Edukator". Teraz dokument zostanie przekazany do zaopiniowana przez kuratora oświaty oraz związki zawodowe. Kurator ma na to 14 dni, związki zawodowe 30. Po otrzymaniu opinii projekt będzie głosowany na sesji rady gminy. Nastąpi to najprawdopodobniej pod koniec maja. Jeśli uzyska poparcie to szkoła trafi pod skrzydła „Edukatora" 1 stycznia 2016 roku.

W środę w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie władz gminy, nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przyszłością żytkiejmskiej szkoły z przedstawicielami Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator" w Łomży: prezesem Stanisławą Barbarą Kuczałek i wiceprezesem Mikołajem Jednaczem. Przedstawili oni 15-letnią historię stowarzyszenia, omówili jak wyglądało ratowanie kilku konkretnych placówek oświatowych. Odpowiadali też na bardzo konkretne pytania osób obecnych na spotkaniu. Przedstawiciele „Edukatora" byli bardzo pozytywnie zaskoczeni zarówno spotkaniem, jak i sposobem prowadzenia działań przez gminę kierunku przekształcenia. Z reguły bowiem w takich sytuacjach są bardzo duże konflikty między rodzicami, nauczycielami i gminą. W przypadku Żytkiejm każdej ze stron zależy zaś na tym, by szkoła funkcjonowała, zaś gmina bardzo dokładnie stara się przedstawić procedurę i możliwe efekty przekształcenia, a także obiecuje wspierać w miarę możliwości placówkę po zmianach.

Dla prezes „Edukatora" Stanisławy Kuczałek przyjazd do Żytkiejm był też podróżą sentymentalną. W latach 1968-1970 pracowała ona bowiem w miejscowej szkole.

 

 


Wyszukiwarka

Loading