DUBENINKI. Od kwietnia stowarzyszenie "Głos Puszczy Rominckiej" realizuje projekt pt. "Pieśni spod strzechy śpiewane przez dzieci". Ma on na celu popularyzację, promocję i ukazanie wartości kultury tradycyjnej. Chcemy, by pieśni śpiewane dawniej pod strzechą poznały osoby młode: dzieci i młodzież. W związku z tym przeprowadzone zostaną warsztaty muzyczne oraz spotkania z członkami zespołu „Rominczanie", które dadzą szansę, by dzieci i młodzież poznali tradycyjne techniki śpiewu i dawne maniery wykonawcze. Ponadto uczestnicy projektu zainteresują się muzyką tradycyjną i nauczą śpiewać pieśni tradycyjne.

Pieśni regionu – spod strzechy, będą także zaprezentowane na forum ogólnopolskim. Stanie się to poprzez udział najmłodszego członka zespołu „Rominczanie" oraz jego babci w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w kategorii Mistrz - Uczeń. Oboje już zakwalifikowali się do udziału w tym najbardziej prestiżowym festiwalu w Polsce. Będą reprezentowali województwo warmińsko- mazurskie, powiat gołdapski i gminę Dubeninki. Dlatego też kolejnym działaniem będzie zorganizowanie wyjazdu na ten festiwal.

Po powrocie z festiwalu, pieśni śpiewane przez nich oraz inne dzieci, biorące udział w projekcie będą nagrane na płytę. Następnie materiał zgromadzony na płytę zostanie poddany niezbędnej obróbce (mastering), będziemy także pracować nad ostatecznym wyborem utworów na płytę i graficznym projekcie płyty, po czym płyta zostanie wydana. Na zakończenie naszych działań zorganizowana zostanie uroczystość podsumowująca projekt: zaprezentowana zostanie wydana płyta i zebrana dokumentacja; uczestnicy projektu zaśpiewają też poznane pieśni.

Wszystkie chętne dzieci i młodzież, która lubi śpiewać, zapraszamy na spotkania we wtorki o godz. 16.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej"

 

 


Wyszukiwarka

Loading