OLSZTYN/ŻYTKIEJMY. Samorząd województwa przyznał kolejne środki dla organizacji pozarządowych. W konkursie na wykonanie zadań z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami dofinansowanie zdobyło 12 organizacji pozarządowych.

Fundusze samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pomogą m.in. Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna" z Węgorzewa w organizacji XIII edycji Dni Kultury Polskiej w obwodzie kaliningradzkim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach w realizacji projektu wymiany młodzieży ukraińskiej i polskiej. Dofinansowanie otrzymają także elbląskie Stowarzyszenie „Jantar" na realizację kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie na przeprowadzenie warsztatów pt. „Idee humanitarne w integracji młodzieży Polski, Niemiec i Rosji".

Wsparcie w wysokości 5 tysięcy złotych otrzyma też Fundacja Puszczy Rominckiej z Żytkiejm na realizację projektu pt. „Mazury i obwód kaliningradzki: wiedza i szacunek do historii – patriotyzm lokalny – społeczeństwo obywatelskie".

Na realizację zadań z zakresu integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami samorząd przeznaczył łącznie 80 tysięcy zł.

 

 


Wyszukiwarka

Loading