DUBENINKI/GOŁDAP. Droga Żytkiemy–Degucie jest w kiepskim stanie. Starostwo Powiatowe zdecydowało, że złoży wniosek o pomoc finansową na jej remont w ramach tzw. „schetynówek". Dofinansowanie państwa w tym programie wynosi obecnie 50%. Gmina Dubeninki była gotowa dołożyć powiatowi do wkładu własnego do tej inwestycji 100 tysięcy złotych. Pod koniec ubiegłego roku okazało się, że ten projekt powiatu nie zyskał odpowiedniej liczby punktów w rankingu i nie uzyska dofinansowania.

W związku z ostatnimi zmianami w prawie, do budżetu państwa mają wpłynąć pieniądze od Lasów Państwowych z przeznaczeniem na remonty dróg lokalnych. Cześć z nich trafi do województwa warmińsko-mazurskiego. Pojawiła się więc kolejna szansa na pozyskanie przez powiat zewnętrznego dofinansowania do inwestycji. W ramach „schetynówek" planowane były remonty dróg w gminie Banie Mazurskie i wymienionej drogi w gminie Dubeninki. Pieniędzy starczy najprawdopodobniej dla jednej z nich. Starosta będzie więc musiał wybrać, którą drogę będzie rekomendował do remontu (oba projekty uzyskały taką samą liczbę punktów w rankingu). Gmina Banie Mazurskie zaproponowała znacznie większą pomoc finansową dla powiatu do inwestycji na swoim terenie niż gmina Dubeninki. Dlatego te starosta poprosił samorząd Dubeninek o zwiększenie jego wkładu finansowego ze 100 do 425 tysięcy złotych.

Budżet gminy Dubeninki jest bardzo skromny. Ograniczenia spowodowane m.in. istnieniem Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i strefy Natura 2000 powodują, że nie ma tam praktycznie żadnych przedsiębiorstw, które przynosiłyby znaczne dochody do budżetu gminy. Z innych źródeł wpływy też nie są duże. W corocznych budżetach nie ma więc za wiele środków z przeznaczeniem na inwestycje. W tym roku gmina planuje wydać ponad 300 tysięcy złotych na termomodernizację budynku szkoły w Żytkiejmach. Inwestycja ta ma przynieść przyszłości znaczne oszczędności na ogrzewaniu placówki i dosyć szybko się zwrócić. Zdaniem wójta Dubeninek, jeśli jego gmina miałaby zwiększyć pomoc finansową dla powiatu, jak oczekiwałby tego starosta, to musiałaby zrezygnować właśnie z tej inwestycji. Innych środków w budżecie bowiem nie ma.

24 stycznia tematem zajęły się komisje rady gminy w Dubeninkach. Radni nie mięli wątpliwości, która inwestycja jest ważniejsza. Stanęli na stanowisku, że mogą wspomóc remont drogi powiatowej tylko kwotą 100 tysięcy złotych, która to wynika z zawartego wcześniej porozumienia między gminą a powiatem.

Którą drogę rekomenduje do remontu starosta gołdapski, dowiemy się wkrótce. Jeśli weźmie pod uwagę tylko pomoc finansową, jaką oferują gminy do tych inwestycji, Dubeninki są bez szans. Jeśli jednak zdecyduje się traktować równorzędnie gminy Dubeninki i Banie Mazurskie, i rozważy wielkość środków zainwestowanych lub wartość przekazanego majątku tym gminom w ostatnich latach przez powiat, wówczas szanse gminy Dubeninki znacznie wzrosną. Decyzja ma zapaść do końca miesiąca.

 

 


Wyszukiwarka

Loading