DUBENINKI/KRASNOLESIE. Jesienią 2013r. zaczęto realizować projekt ph. „Rozwój trans granicznego przyrodniczego obszaru Wisztyńskie jezioro/ Romincka puszcza (Rosja – Litwa – Polska) przez regionalne, interdyscyplinarne partnerstwo". Ma on na celu utworzenie stałego zespołu partnerów, by dokonać zobrazowania całego obszaru w regionie Morza Bałtyckiego, Europy i północno-zachodniej Rosji. Głównym wyzwaniem projektu jest tworzenie wspólnego potencjału z zakresu historii, kultury, języka, ekonomii, polityki i administracji, by wykorzystać go do rozwoju w/w obszarów.

W dniach 10-17.10.2013 w Krasnolesiu na terytorium obwodu kaliningradzkiego spotkali się przedstawiciele trzech państw: Rosji, Litwy I Polski. Ze strony polskiej uczestnikiem tego projektu jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. W skład grupy polskiej weszły także trzy panie ze stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej" z Dubeninek. Zadaniem uczestników spotkania było znalezienie możliwości każdej ze stron do przeprowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju obszaru jeziora wisztyńskiego i rominckiej puszczy. Nasze panie skupiły się na pokazaniu piękna naszej tradycji, związanej z miejscem obecnego zamieszkania, jak i miejsc swojego pochodzenia. Dzieliły się swoim doświadczeniem pracy społecznej, ale chętnie też poznawały zwyczaje i tradycje oraz piękno przyrody Krasnolesia i okolic.

13 grudnia w Krasnolesiu odbyło się kolejne spotkanie, mające na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz zaplanowanie kolejnych. Tym razem, oprócz pracowników Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, wzięły w nim udział tylko dwie panie ze stowarzyszenia: Krystyna Sosnowska i Anna Buza.

Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej

 

 

II spotkanie ⇓

I spotkanie ⇓


Wyszukiwarka

Loading