Niedługo na dwóch drogach powiatowych: Żytkiejmy-Skajzgiry i w Budwieciach pojawia się geodeci, a po nich projektant. Ich obecność nie będzie jednak związana z jakimś remontem tych dróg.

- To będzie inwestycja proekologiczna – informuje dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromir Krajewski. - Będziemy budować przejścia dla płazów pod tymi drogami, by wiosną i jesienią nie rozjeżdżać żabek, które po tych drogach wędrują. To inwestycja finansowana przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej. Jej wartość na terenie powiatu to około 6mln złotych.

Inwestycja ma być wykonana w przyszłym roku. Przy okazji poprawione zostaną m.in. pobocza tych dróg, na drodze w Budwieciach będą wymienione 2 przepusty, które się zawalają.

 

 


Wyszukiwarka

Loading