Śmieci komunalne od mieszkańców gminy Dubeninki do końca roku odbiera firma Uni-Max. Umowa została bowiem zawarta tylko na pół roku. Do ogłoszonego w ostatnim czasie przetargu przystąpiły 4 firmy. Najniższą ofertę złożyła firma Koma Sp. z o. o. z Ełku. Oczekuje ona za wykonaną usługę 66.822zł za rok. Nieco wyższą ofertę złożył Uni-Max – 84.979zł. Firma pana Brzezińskiego z Gołdapi zaoferowała kwotę 125.712zł, zaś MPO Białystok 142.800zł.

Wydawać by się mogło, ż wybór padnie na najniższą ofertę. Okazało się jednak, że firma nie spełnia jednego z warunków zapisanych w ustawie. Mówi on, że baza magazynowo-sprzętowa firmy nie może być położona od granicy gminy dalej niż 60km. Do bazy firmy Koma jest 63km (odległość zmierzona podczas przejazdu urzędników drogami publicznymi). To spowodowało, że oferent został wykluczony z postępowania. Tym samym najkorzystniejszą ofertą okazała się być złożona przez Uni-Max.

Choć koszt odbioru śmieci będzie wyższy niż obecnie (obecnie ok. 5975zł/mc, będzie ok. 7081zł/mc) to zdaniem sekretarza gminy Stanisława Kosińskiego ceny, jakie zapłacą mieszkańcy, nie powinny ulec zmianie. Obecnie mieszkańcy gminy Dubeninki za śmieci niesegregowane płacą 11,20zł za osobę. W przypadku śmieci segregowanych opłata wynosi 10,90zł za osobę.

 

 


Wyszukiwarka

Loading