13 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Dubeninki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi: mł. insp. Andrzej Żyliński, mł. insp. Ryszard Stemplewski, kom. Jerzy Kuprewicz, asp. szt. Ryszard Antolak , st. asp. Tomasz Dobrzyński, jak również wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński, komendant Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach ppłk. Bogusław Jakubowski oraz dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromir Krajewski.

Celem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie Dubeninki oraz poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa.

Spotkanie rozpoczął wójt Ryszard Zieliński, który powitał wszystkich przybyłych. Następnie przedstawiciele KPP w Gołdapi przedstawili informacje dotyczące działalności komendy, omówili zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy z uwzględnieniem kategorii najczęściej popełnianych przestępstw. Przedstawili krótką prezentacje multimedialną ,w której zawarte były policyjne dane statystyczne dotyczące przestępczości na podległym terenie. Po tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja, podczas której głos zabierały przybyłe osoby. Zgłaszały m.in. swoje uwagi w kwestii fatalnego stanu drogi w Linowie, braku ustawienia znaków drogowych "uwaga na zwierzęta hodowlane". Poruszono także temat konieczności przekonania pieszych do zakładania po zmroku kamizelek odblaskowych. Wójt Ryszard Zieliński poinformował, że gmina wkrótce zakupi ok. 400 sztuk kamizelek odblaskowych, które zostaną rozdane we wszystkich placówkach oświatowych na podległym terenie.

 

 


Wyszukiwarka

Loading