11 listopada, tak jak i w poprzednich latach, stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej" w Dubeninkach wyruszyło na sztafetę, promującą wolontariat. Wzięło w niej udział około 20 osób. Wyruszyliśmy spod siedziby stowarzyszenia w kierunku powojennego cmentarza przy drodze do Żytkiejm. Oczyściliśmy niektóre groby, pomodliliśmy się za poległych i zapaliliśmy znicze. W dalszej kolejności udaliśmy się na nasz parafialny cmentarz, a później na kolejny – powojenny, znajdujący się przy drodze do Gołdapi. W ten sposób uczciliśmy Święto Niepodległości oraz promowaliśmy działania wolontariackie. Wszyscy przecież jesteśmy wolontariuszami.

 

 


Wyszukiwarka

Loading