Komendant powiatowy policji w Gołdapi mł. insp. Andrzej Żyliński wraz z wójtem gminy Dubeninki Ryszardem Zielińskim zapraszają mieszkańców gminy do udziału w debacie społecznej, której celem będzie omówienie stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym. Spotkanie odbędzie się 13 listopada roku o godzinie 11.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

Spotkanie organizowane jest w celu wymiany informacji pomiędzy policją a lokalną społecznością na temat istniejących zagrożeń. Dzięki tym informacjom będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

 

 


Wyszukiwarka

Loading