Pracownicy starostwa przygotowują budżet powiatu na 2014 rok. Ciekawą i ważną z punktu widzenia turystów propozycję do rozważenia złożyła wicestarosta Ewa Bogdanowicz-Kordjak. Chciałaby ona włączyć do przyszłorocznego planu inwestycyjnego remont drogi Błąkały – Stańczyki. Polegałby on na zebraniu starej, bardzo dziurawej warstwy asfaltu i położenia dwóch nowych warstw. Według szacunków wicestarosty, odcinek o długości 2,4km, wraz z przepustami i wjazdami na posesje / pola kosztowałby około jednego miliona złotych. Kwota ta mogłaby się zmniejszyć po ewentualnym odprzedaniu sfrezowanego asfaltu.

Droga Błąkały – Stańczyki prowadzi do jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych naszego powiatu - mostów w Stańczykach. Niestety, obecny stan nawierzchni jezdni jest tragiczny. O gruntowny remont wielokrotnie apelowali już radni gminni z Dubeninek, niestety bezskutecznie. Na przeszkodzie za każdym razem stoi brak pieniędzy lub istotniejsze wydatki w budżecie powiatu. Czy tym razem się uda? Wszystko w rękach najpierw zarządu powiatu, a później rady powiatu.

 

 


Wyszukiwarka

Loading