Gminna Biblioteka Publiczna w Dubeninkach wraz z filią w Żytkiejmach zakończyła realizację projektu „O finansach... w bibliotece – 2 edycja", organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. W okresie kwiecień – maj w bibliotekach odbywało się szkolenie w zakresie edukacji ekonomicznej dla osób w wieku 50+ prowadzone przez bibliotekarzy.

W szkoleniu, które obejmowało m.in. takie zagadnienia, jak zakładanie konta i dokonywanie przelewów przez Internet, bezpieczne korzystanie z kart i bankomatów, wybór najkorzystniejszej oferty bankowej czy wpływ polityki banku centralnego na budżet domowy udział wzięło 21 osób. Uczestnicy podzieleni na cztery grupy spotykali się w bibliotekach 2 razy w tygodniu. Przerobienie materiału wymagało dwie, a czasem trzy godziny pracy. Pomimo początkowych obaw wszyscy świetnie radzili w pracy indywidualnej przy komputerze i aktywnie uczestniczyli w modułach warsztatowych. Uroczyste zakończenie szkolenia „O finansach... w bibliotece – 2 edycja" odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubeninkach. Podczas spotkania podsumowano pracę każdej grupy szkoleniowej. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną przedstawioną przez Teresę Rydzewską i Teresę Kalinowską, a z rąk wójta gminy Ryszarda Zielińskiego otrzymali certyfikaty. Wójt gratulował uczestnikom wytrwałości oraz życzył, aby zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w życiu codziennym. Po wręczeniu certyfikatów oraz wykonaniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia wszyscy udali się na degustację tortu przygotowanego specjalnie na uroczystość zakończenia szkolenia i podsumowania działań projektowych.

 

 


Wyszukiwarka

Loading